Regulamin

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: sztukaszukania.pl
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Marta Dzienkiewicz prowadząca działalność gospodarczą jako: Marta Dzienkiewicz Pracownia Infobrokerska z siedzibą w Warszawie (03-126), ul. Antalla 9, NIP: 739-333-18-02 (zwana dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: marta@sztukaszukania.pl
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 27.04.2022 r.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: publikowania materiałów autorskich dotyczących researchu – wyszukiwania informacji oraz ofertę usług.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
  • w ramach usług: możliwość umawiania konsultacji oraz zamawiania usług wykonywanych osobiście przez Usługodawcę;
  • subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
  • publikacji komentarzy;
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  • przeglądarkę internetową,
  • pełną zdolność do czynności prawnych
  • adres poczty e-mail, w celu zamawiania usług na Stronie lub zapisania się na newsletter.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym. 

Art. 4 [Newsletter]

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 5 [Komentarze]

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 6 [Prawa autorskie]

 1. Strona internetowa oraz materiały w niej zawarte podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.).
 2. Przetwarzanie treści przez inne podmioty niż Administrator Strony internerowej możliwe są jedynie w przypadku wcześniejszej pisemnej zgody wyrażonej przez Administratora.
 3. Korzystanie z utworów lub baz danych znajdujących się na Stronie internetowej nie skutkuje uzyskaniem żadnych praw, ani licencji do tych utworów lub baz danych. Użytkownicy bez uprzedniej zgody Administratora korzystają z zasobów serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w przepisach prawa regulujących te kwestie.

Art. 7 [Ochrona danych osobowych]

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.sztukaszukania.pl/polityka-prywatnosci/