blogi naukowe

  • źródła

Lista polskich blogów naukowych – bezcenne przedsięwzięcie i nieoceniony katalog dla tych, którzy szukają wartościowej informacji.

Spec od komunikacji naukowej Emanuel Kulczycki pracujący w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu oraz w Dziale Infor­ma­cji i Pro­mo­cji Poli­tech­niki Poznań­skiej na swoim blogu zamieścił listę polskich blogów naukowych z różnych dziedzin. Jestem pod wrażeniem… Nie wiem, dlaczego dopiero teraz to odkryłam. Możliwe, że na przestrzeni ostatniego roku coś się pojawiło nowego, a coś innego znikło, ale i tak warto do tego katalogu zajrzeć. Autor napisał: „Jestem wier­nym czy­tel­ni­kiem wielu blo­gów, rów­nież nauko­wych. Głów­nie są to jed­nak mate­riały pisane po angiel­sku – oczy­wi­ście nie prze­szka­dza mi to, ale poszu­ku­jąc blo­gów nauko­wych pisa­nych w języku pol­skim, natra­fi­łem na spore pro­blemy – nie dla­tego, że ich nie ma, ale dla­tego, że tak ciężko jest je znaleźć.” Sama prawda. Ale „katorżnicza” 😉 praca została wykonana i teraz można tylko podziwiać efekty… i czerpać wiedzę od innych. Szczerze polecam!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments